Latest Post

Harmonizing Career Goals: The Surprising Benefits of Karaoke Job Openings Exploring the Landscape of Online Testosterone Replacement Therapy (TRT)

จิตวิทยาการแพทย์แผนจีน

ยาเวสเทิร์มีแนวโน้มที่จะดูร่างกายเป็นจำนวนมากทั้งเหมือนยานพาหนะ มีระบบที่แตกต่างกันที่ต้องการอินพุตที่เหมาะสมและเอาท์พุต มันเป็นรูปธรรมและสมเหตุสมผล ในทางกลับกัน TCM หรือการแพทย์แผนจีนไม่ได้ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แต่มันขึ้นอยู่กับดุลยภาพความสม่ำเสมอและพลังงาน มีแนวคิดหลักสองประการที่อยู่เบื้องหลัง TCM: Qi: เรียกอีกอย่างว่าพลังชีวิตหรือพลังงานที่สำคัญ ความเชื่อคือมันวิ่งไปทั่วร่างกายของคุณ มันมักจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงปกติ โดยทั่วไปการรักษา TCM จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการส่งเสริมและรักษาการไหลเวียนของฉี หยินและหยาง: สิ่งเหล่านี้เป็นการย้อนกลับที่อธิบายคุณสมบัติของฉี หยิน: เย็น,Read More