Latest Post

Harmonizing Career Goals: The Surprising Benefits of Karaoke Job Openings Exploring the Landscape of Online Testosterone Replacement Therapy (TRT)

การติดเชื้อและจุลินทรีย์ภายในระบบทำความร้อนและความเย็นของฉันเป็นปัญหาต่อสุขภาพหรือไม่?

ใช่และยัง, นี้ได้รับการยืนยันทางการแพทย์ การปนเปื้อนในระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็นเป็นปัญหาที่ไม่ควรละเลย การปนเปื้อนนี้มักจะเพิ่มการสร้างที่เกี่ยวข้องกับ illnes SE s เช่นจุลินทรีย์หรือไวรัสติดเชื้อหลอดลมหอบหืด, โรคภูมิแพ้, เช่นเดียวกับโรคภูมิแพ้ปวดอักเสบ อย่างไรก็ตาม, ไฟยูวีเพียงบางอย่างยังสามารถนำมาใช้ในการกรองอากาศ ระบบ uvc สามารถให้ความช่วยเหลือในการลบหลายชนิดของเชื้อแบคทีเรียเช่นเดียวกับการติดเชื้อ UVGI แสงทำงานภายในช่วง UV-C ซึ่งเป็นสเปกตรัมความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค

แสง UV สามารถเพิ่มคุณภาพอากาศในบ้านของฉันได้หรือไม่?

ใช่หากติดตั้งอย่างเหมาะสมและใช้สเปกตรัมของแสง UV ที่เหมาะสม มันขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านที่จะทำให้ปัญหาบางอย่างที่มีสิทธิเช่นเดียวกับการตั้งขึ้น, จะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องโดยได้รับการรับรองการทำความเย็นและเครื่องทำความร้อนผู้เชี่ยวชาญ การวางตำแหน่งที่ถูกต้อง, s เดียวกับคำแนะนำของจำนวนที่เหมาะสมของUVGI ไฟ, มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานระดับอุณหภูมิเช่นเดียวกับความชื้นระดับs ภายในที่พักอาศัย

อะไรประเภทของระบบใหม่พร้อมใช้งาน?

การติดตั้งแสง UV เพื่อระบายความร้อนและความร้อนสามารถพบได้ในสองประเภท การฆ่าเชื้อด้วยขดลวดและการสุขาภิบาลอากาศ การฆ่าเชื้อเครื่องที่เรียกว่านอกจากนี้ในระบบท่อ UVC ; เช่นเดียวกับเทคนิคนี้แสง UV-C จะกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศขณะที่หมุนเวียนผ่านท่อส่งกลับ ด้วยการเพิ่มพื้นที่ผิวสะท้อนแสงภายในส่วนนั้นของท่อแสง UV-C จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุกทิศทางทำให้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ ด้วยการสุขาภิบาลขดลวดไฟ UV-C จะถูกติดตั้งเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังชิ้นส่วนที่มีความอ่อนไหวเช่นเดียวกับชิ้นส่วนที่มีปัญหาเช่นกระทะควบแน่นคอยล์เย็นและตัวกรอง ซึ่งจะช่วยให้การกำหนดเป้าหมายของการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในสถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึงเช่นครีบร่องตะเข็บ, s เดียวกับขอบ